Mozaik Islam

Puasa Ramadhan, Fiqih Shalat, Rahasia Sunnah, Zakat Fitrah, Haji dan Umrah

Syarat-Syarat Taubat

Taubat dari segala dosa hukumnya adl wajib. Jika maksiat itu terjadi antara hamba dgn Allah, tdk berkaitan dgn hak manusia maka ada 3 syarat taubat :

  1. Hendaknya ia meninggalkan maksiat tersebut.
  2. Menyesali perbuatannya.
  3. Berniat teguh utk tdk mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya.

Apabila salah satu syarat ini tdk terpenuhi, maka taubatnya tdk sah.

Adapun jika maksiat itu berkaitan dgn hak manusia maka taubat itu diterima dgn 4 syarat. Yakni ketiga syarat di muka, & yg keempat hendaknya ia menyelesaikan hak yg bersangkutan.

Jika berupa harta atau sejenisnya maka ia harus mengembalikannya.

Jika berupa had (hukuman) atas tuduhan atau sejenisnya maka hendaknya had itu ditunaikan atau ia meminta maaf darinya.

Jika berupa ghibah (menggunjing) maka ia harus memohon maaf.

Ia wajib meminta ampun kpd Allah dari segala dosa. Jika ia bertaubat dari sebagian dosa, maka taubat itu diterima di sisi Allah, & dosa-dosanya yg lain masih tetap ada. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur’an, Sunnah & Ijma’ yg menunjukkan wajibnya melakukan taubat. Dalil-dalil yg dimaksud telah kita uraikan di muka. Allah menyeru kita utk bertaubat & ber-istighfar, Ia menjanjikan utk mengampuni & menerima taubat kita, merahmati kita manakala kita bertaubat kepada-Nya serta mengampuni dosa-dosa kita, & sungguh Allah tdk mengingkari janji-Nya.

Ya Allah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Semoga shalawat & salam senantiasa dilimpahkan kpd Nabi Muhammad, keluarga & para sahabatnya. Amin.