Mozaik Islam

Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI

Hadits

Kitab Shahih Bukhari

Kitab Shahih Bukhari merupakan kitab koleksi hadits yg disusun oleh Imam Bukhari (nama lengkap: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fai) yg hidup antara 194 hingga 256 hijriah.

Koleksi hadits ini di kalangan muslim Sunni adl salah satu dari yg terbaik karena Bukhari menggunakan kriteria yg sangat ketat dalam menyeleksi hadits. Ia menghabiskan waktu 16 tahun utk menyusun koleksi ini & menghasilkan 2.602 hadits dalam kitabnya (9.802 dgn perulangan). Readmore