Mozaik Islam

Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI

Tabi’in

Tabi’in artinya pengikut adl orang Islam awal yg masa hidupnya setelah para Sahabat Nabi & tdk mengalami masa hidup Nabi Muhammad.

Tabi’in disebut juga sbg murid Sahabat Nabi.

 1. Uwais Al-Qorniy
 2. Said bin Al-Musayyib
 3. Urwah bin Az-Zubair
 4. Saalim bin Abdillah bin Umar
 5. Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud
 6. Muhammad bin Al-Hanafiyah
 7. Ali bin Al-Hasan Zainal Abidin
 8. Al-Qaasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq
 9. Al-Hasan Al-Bashriy
 10. Muhammad bin Sirin
 11. Abu Hanifah Umar bin Abdul Aziz
 12. Muhammad bin Syihab Az-Zuhriy.