Mozaik Islam

Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI

Mazhab

Mazhab Hanafi

Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yg bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu’man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, & terkenal sbg mazhab yg paling terbuka kpd ide modern. Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni.

Dasar-dasar Abu Hanifah dalam Menetapkan sesuatu hukum fiqh

  1. Al-Qur’an
  2. Sunnah, dimana beliau selalu mengambil sunnah yg mutawatir/masyhur. Beliau mengambil sunnah yg diriwayatkan secara ahad hanya bila rawi darinya tsiqah. Readmore

Sunni

Ahlus Sunnah adl orang-orang yg mengikuti sunnah & berpegang teguh dengannya dalam seluruh perkara yg Rasulullah berada di atasnya & juga para sahabatnya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah yg sebenarnya adl para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam & orang-orang yg mengikuti mereka sampai hari kiamat.

Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah atau Ahlus-Sunnah wal Jama’ah (Bahasa Arab: أهل السنة والجماعة) atau lbh sering disingkat Ahlul-Sunnah (bahasa Arab: أهل السنة) atau Sunni. Ahlussunnah adl mereka yg senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al Qur’an & hadits yg shahih dgn pemahaman para sahabat, tabi’in, & tabi’ut tabi’in. Sekitar 90% umat Muslim sedunia merupakan kaum Sunni, & 10% menganut aliran Syi’ah. Readmore


Tabi’ut tabi’in

Tabi’ut tabi’in atau Atbaut Tabi’in artinya pengikut Tabi’in, adl orang Islam teman sepergaulan dgn para Tabi’in & tdk mengalami masa hidup Sahabat Nabi. Tabi’ut tabi’in disebut juga murid Tabi’in. Menurut byk literatur Hadis : Tab’ut Tabi’in adl orang Islam dewasa yg pernah bertemu atau berguru pd Tabi’in & sampai wafatnya beragama Islam. Dan ada juga yg menulis bahwa Tabi’in yg ditemui harus masih dalam keadaan sehat ingatannya. Karena Tabi’in yg terahir wafat sekitar 110-120 Hijriah. Readmore


Tabi’in

Tabi’in artinya pengikut adl orang Islam awal yg masa hidupnya setelah para Sahabat Nabi & tdk mengalami masa hidup Nabi Muhammad.

Tabi’in disebut juga sbg murid Sahabat Nabi.

  1. Uwais Al-Qorniy
  2. Said bin Al-Musayyib
  3. Urwah bin Az-Zubair Readmore

Salafi

Salafiyah/Salafy (Arab: سلفي Salafi) adl salah satu aliran dalam agama Islam yg mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa adanya tambahan & pengurangan, berdasarkan syariat yg ada pd generasi Muhammad & para sahabat, setelah mereka & orang-orang setelahnya. “Sebaik-baiknya kalian adl generasiku (para Sahabat) kemudian orang-orang sesudah mereka (tabi’in) kemudian orang-orang setelah mereka (tabi’ut tabi’in).Hadits riwayat Imam Bukhary dalam Shahihnya.Dalam buku yg berjudul Ghazali And The Poetics Of Imagination, karya Ebrahim Moosa, Salafy adl sebuah gerakan paham politik Islamisme yg mengambil leluhur (salaf) dari patristik masa awal Islam sbg paham dasar. Readmore