Mozaik Islam

Puasa Ramadhan, Fiqih Shalat, Rahasia Sunnah, Zakat Fitrah, Haji dan Umrah

Sejarah Rasulullah

Sejarah Rasulullah SAW

`Syekh Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisy –semoga Allah Subhanahu wa ta’ala meridhainya- berkata:

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala pencipta langit & bumi, pencipta cahaya & kegelapan, yg mengumpulkan para makhluk di hari perhitungan, hari kemenangan bagi orang yg berbuat baik & kesengsaraan bagi ahli maksiat. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yg berhak disembah dgn benar selain Allah tiada sekutu baginya, dgn persaksian yg bisa membawa kpd kebahagiaan di hari kiamat. Semoga shalawat & salam selalu tercurah kpd Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam pemimpin para nabi & rasul, keluarga & para sahabatnya yg mulia. Readmore


Putra-putri Rasulullah SAW

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memilik 3 orang putra yaitu:

 1. Al-Qasim, dilahirkan di Makkah sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Al-Qasim meninggal di Mekah pd usia 2 tahun. Namun menurut Qatadah, Al-Qasim meninggal ketika ia sudah bisa berjalan.
 2. Abdullah, dinamakan juga dgn at-Thayyib (yang baik) & at-Thahir (yang suci) karena ia dilahirkan sesudah Islam. Ada pendapat yg mengatakan bahwa at-Thayyib & at-Thahir ini adl putra Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yg lain, namun pendapat pertama adl yg benar. Readmore

Haji dan Umrah Rasulullah SAW

Hammam bin Yahya meriwayatkan dari Qatadah ia berkata: Saya bertanya kpd Anas: “Berapa kali Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaksanakan haji?” Anas menjawab: “Satu kali & umrah 4 kali. Pertama ketika dihalangi kaum musyrikin, kedua tahun berikutnya ketika mengadakan perjanjian (Hudaibiah), ketiga umrahnya dari Ji’ranah setelah membagikan harta rampasan perang Hunain & yg keempat umrahnya bersama haji” (Hadits Muttafaq alaih) Readmore


Penulis-penulis Wahyu dan Utusan-utusan Rasulullah SAW

Di antara penulis-penulis wahyu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam adl Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam az-Zuhri, Ubay bin Kaab, Tsabit bin Qais bin Syammas, Khalid bin Said al-Ash, Hanzhalah bin Rabi’, al-Asadi, Zaid bin Tsabit, Muawiyah bin Abu Sofyan, & Syurahbil bin Hasanah. Muawiyah bin Abu Sofyan & Zaid bin Tsabit adl yg paling sering & khusus dalam menulis wahyu. Readmore


Budak-Budak yang dibebaskan Rasulullah SAW

 1. Zaid bin Haritsah bin Surahbil al Kalbiy,
 2. Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Haritsah, sehingga Usamah disebut kekasih putra kekasih.( Usamah putra Zaid, & keduanya disayangi Rasulullah saw).
 3. Tsauban bin Bujdad, dia keturunan Yaman
 4. Abu Kabsyah, lahir di Mekah. Dalam riwayat lain, disebutkan namanya Sulaim, & lahir di Daus. Beliau gugur dalam Perang Badar.
 5. Anasah, lahir di Suroh Readmore

Beberapa Hewan Tunggangan Rasulullah SAW

 1. Kuda RasulullahKuda pertama yg dimiliki Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bernama as-Sakb. Beliau membelinya dari seorang Arab Baduwi dari Bani Fazarah seharga 10 uqiyah (mata uang zaman dahulu). Saat dimiliki penjualnya, ia bernama ad Dharis, lalu oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam diganti dgn as-Sakb. Kuda tersebut memiliki warna putih di kaki & kepalanya sebelah kanan. Itu adl kuda pertama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yg digunakan di medan perang.Ia memiliki pakaian dari kulit. Suatu saat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam lomba pacuan kuda, & beliau mengendarainya lalu beliau menang. Karena itu beliau senang padanya. Readmore

Ciri-Ciri Rasulullah SAW

Anas bin malik ra berkata: “Abu Bakar as-Shiddik ra jika melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, ia melantunkan sair:

 1. Orang jujur, pilihan Allah, mengajak pd kebaikan
 2. Habis gelap, terbitlah terang
 3. Abu Hurairah ra berkata: Umar bin Khattab melantunkan syair Zuhair bin Abi Salma, (seorang Penyair Jahiliah) berisi tentang pujian pd Harim bin Sinan: Andai boleh kuserupakan dgn benda Kau adl penerang di bulan purnama. Lalu Umar & teman-teman duduknya berkata: “Itulah Rasulullah saw, tiada seorang pun menyerupainya“ Readmore

Akhlak Rasulullah SAW

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adl manusia yg paling pemberani. Ali bin Abi Thalib bertutur: “Bila perang tengah berkecamuk, kami berlindung kpd Rasulullah saw“.

Beliau orang yg paling dermawan. Tak pernah menolak permintaan orang lain.

Orang yg paling lembut. Orang yg pemalu, lbh pemalu dari seorang gadis yg dipingit. Pandangan tdk tertuju hanya pd satu orang. Tidak pernah balas dendam saat disakiti orang lain, atau marah atas perbuatan jelek orang padanya; kecuali jika hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta’ala dilanggar, maka balas dendam yg dia lakukan semata-mata karena Allah SWT. Bila marah karena Allah Subhanahu wa ta’ala tiada seorang pun yg berani membantah. Readmore


Mukjizat-Mukjizat Rasulullah SAW

 1. Mukjizat teragung & kejelasannya telah terbukti adl al-Qu’ar al-Karim; yg tdk datang padanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yg diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji; yg menjadikan para ahli Bahasa & orang-orang yg fasih harus bertekuk lutut; mereka tdk mampu membuat kalimat-kalimat serupa dgn alQur’an walau hanya 10 surat, atau 1 surat, bahkan hanya 1 ayat. Orang-orang musyrik pun mengakui kemukjizatannya, bahkan para penentang Islam orang-orang atheis pun meyakini kebenarannya. Readmore

Sepuluh Sahabat yang dijamin Masuk Surga

 1. Abu Bakar as Siddiq raNama aslinya adl Abdullah bin abi Quhafah.
  1. Ayahnya, Abu Quhafah yg nama aslinya adl Usman bin Amir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ai bin Ghalib atTaimiy al Qurosy bertemu silisilah/ keturunan dgn Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di Murrah bin Ka’b.
  2. Ibu Abu Bakar adl Ummul Khair Salma binti Shokhr bin Amir bin Ka’b bin Sa’d bin Taim bin Murrah
  3. usia beliau 63 tahun, sama seperti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Dia termasuk orang yg pertama masuk islam. Manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Mengemban kekhilafahan selama 2,5 tahun. Riwayat-riwayat lain menyebutkan 2 tahun 4 bulan kurang 1 hari; 2 tahun;20 bulan
  4. Putera-puterinyanya Readmore

DMCA.com