Mozaik Islam

Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI

Zakat

Allah telah memerintahkan setiap muslim yg memiliki harta mencapai nishab utk mengeluarkan zakatya setiap tahun. Ia berikan kpd yg berhak menerimanya dari kalangan fakir & lain-lain sebagaimana telah diterangkan dalam Al Qur’an.

Nishab emas sebanyak 20 mitsqal. Nishab perak sebanyak 200 dirham atau mata uang kertas yg senilai itu. Barang-barang dagangan dgn segala macam jika nilainya telah mencapai nishab wajib pemiliknya mengeluarkan zakatnya manakala telah berlalu setahun. Nishab biji-bijian & buah-buahan 300 sha’. Rumah siap jual dikeluarkan zakat nilainya. Sedang rumah sewa dikeluarkan zakat sewanya. Kadar zakat emas, perak & barang-barang dagangan 2,5 % setiap tahunnya. Pada biji-bijian & buah-buahan 10 % dari yg diairi tanpa kesulitan seperti yg diairi dgn air sungai, mata air yg mengalir atau hujan. Sedang 5 % pd biji-bijian yg diairi dgn susah seperti yg diairi dgn alat penimba air.

Waktu mengeluarkan zakat biji-bijian & buah-buahan ketika masa panen. Jika masa panennya dalam setahun 2 atau 3 kali maka wajib dizakati setiap kalinya. Hewan ternak; unta, sapi & kambing kadar zakatnya telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh maka anda bisa merujuknya. Allah ta’ala berfirman:

Padahal mereka tdk disuruh kecuali supaya menyembah Allah dgn memurnikan ketaatan kepada-Nya (dalam menjalankan) agama dgn lurus, & supaya mereka mendirikan shalat & menunaikan zakat & demikian itulah agama yg lurus.” (QS.Al Bayyinah: 5).

Diantara manfaat mengeluarkan zakat; menghibur jiwa orang-orang fakir & menutupi kebutuhan mereka serta menguatkan ikatan kasih-sayang antara mereka & orang kaya.

Agama Islam dalam permasalahan jaminan sosial & saling bantu materi antara kaum muslimin bukan sebatas zakat. Akan tetapi Allah mewajibkan orang kaya utk menghidupi kaum fakir pd saat kelaparan & mengharamkan seorang muslim kenyang sedang tetangganya dalam keadaan lapar. Allah juga mewajibkan zakat fitrah atas seorang muslim yg dikeluarkan pd hari idul fitri, yaitu satu sha’ makanan pokok di negara tersebut utk setiap jiwa hingga anak kecil & pembantu supaya dikeluarkan zakat fitrahnya oleh walinya. Allah mewajibkan seorang muslim utk membayar kafarat sumpah 1 jika melanggar sumpah.

Allah mewajibkan seorang muslim memenuhi nadzar yg dibolehkan syariat. Allah menganjurkan seorang muslim utk mengeluarkan shadaqah suka rela, seraya menjanjikan orang-orang yg berinfaq di jalan-Nya dalam bentuk kebajikan dgn pahala besar. Allah menjanjikan akan melipat gandakan pahala mereka dgn byk . Satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali hingga tujuh ratus sampai lipatan yg tdk terhingga.

Abdurrahman bin Hammad Al Umar, Penerjemah : Muhammad Saifudin, DR.Muh.Mu’inudinillah Basri, MA