Mozaik Islam

Puasa Ramadhan, Fiqih Shalat, Rahasia Sunnah, Zakat Fitrah, Haji dan Umrah

Tabi’ut tabi’in

Tabi’ut tabi’in atau Atbaut Tabi’in artinya pengikut Tabi’in, adl orang Islam teman sepergaulan dgn para Tabi’in & tdk mengalami masa hidup Sahabat Nabi. Tabi’ut tabi’in disebut juga murid Tabi’in. Menurut byk literatur Hadis : Tab’ut Tabi’in adl orang Islam dewasa yg pernah bertemu atau berguru pd Tabi’in & sampai wafatnya beragama Islam. Dan ada juga yg menulis bahwa Tabi’in yg ditemui harus masih dalam keadaan sehat ingatannya. Karena Tabi’in yg terahir wafat sekitar 110-120 Hijriah.

Dalam kalangan 4 imam mazhab ahli sunnah waljamaah imam hanafi tdk termasuk dalam tabi’ tabiin kerana beliau pernah berguru dgn sahabat nabi. Manakala baki 3 imam yaitu imam Malik & imam syafi’i adl tabi’ tabiin kerana mereka berguru dgn tabiin. Tabi’in seperti definisi diatas tapi bertemu dgn Sahabat. Sahabat yg terahir wafat sekitar 80-90 Hijriah.

Tokoh-tokoh Tabi’ut tabi’in

 1. Malik bin Anas
 2. Al-Auza’iy
 3. Sufyan Ats-Tsauriy
 4. Sufyan bin Uyainah Al-Hilaliy
 5. Al-Laits bin Saad
 6. Abdullah bin Al-Mubaarok
 7. Waki’
 8. Asy Syafi’i
 9. Abdurrahman bin Mahdiy
 10. Yahya bin Said Al-Qathan
 11. Yahya bin Ma’in
 12. Ali bin Al-Madiniy.